Tel.: 03 713 43 00
  Fax: 03 713 43 45
  E-pošta: tajnistvo@zd-zalec.si
     
Predstavitev zavoda
Dejavnost in zaposleni
Informacije javnega značaja
Pripombe, predlogi in pohvale
Kako do nas
Javna naročila
 
 
 • NUJNA MEDICINSKA POMOČ (112)

  tel.: 03 7134-300 in
  tel.: 03 7134-316

  Nujna medicinska pomoč (v nadaljnem besedilu NMP) je izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

  Po pravilih ZZZS imate pravico do pregleda v urgentni ambulanti le v nujnih stanjih. Za nenujna stanja je pristojen vaš lečeči zdravnik, v njegovi odsotnosti pa nadomestni zdravnik. Če zahtevate pregled v urgentni ambulanti za stanje, ki ni nujno, ste za to storitev SAMOPLAČNIK. V urgentni ambulanti ne morete dobiti napotnic za naročene preglede in recepta za zdravila, ki jih redno jemljete.

  Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve pa vključujejo:

    takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno,
    oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij,
    zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo,
    zdravljenje zastrupitev,
    storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje,
    zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama,
    zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinej,
    medicinske pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila.

  Naša ambulanta NMP zajema delo na terenu in v ambulanti. Nujno medicinsko pomoč zagotavljamo 24 ur na dan. Pokrivamo območje občin Žalec, Vransko, Prebold, Braslovče, Tabor in Polzela. Pri reševalnih prevozih sodelujemo z Reševalno postajo Celje in helikoptersko enoto, ki je stacionirana na letališču Brnik.

  NMP zagotavljamo 24 ur na dan. V dopoldanskem času v okviru Zdravstvenega doma Žalec in zdravstvenih postaj Prebold ter Vransko. V popoldanskem, nočnem času, sobotah, nedeljah in praznikih pa v ZD Žalec.

  ZAPOSLENI V AMBULANTAH NUJNE MEDICINSKE POMOČI :
 • Sagadin Polona, dr. med.
 • Kobal Alenka, dr. med.
 • Rezar Sabina, dr. med.
 • Keita Lilijana, dr. med.
 • Ravničan Tamara,dr.med.
 • Jurkovnik Sabina,dr.med.
 • Centrih Četina Ljuba,dr.med.
 • Rode Zalokar Pavla, dr. med., spec. splošne medicine
 • Artiček Mesarec Brigita,dr.med.
 • Strouhal Peter, dr. med., spec. splošne medicine
 • Kravos Andrej, dr. med., spec. splošne medicine
 • Djurič Ivan, dr. med
 • Hrovat Martina, dr. med., spec. splošne medicine
 • Jernejšek Slavko, dr. med., spec. splošne medicine
 • Rupel Vera, dr. med., spec. splošne medicine
 • Matjaž Vlasta, dr. med., spec. pediatrije
 • Majcen Irena,dr.med.
 • Pogodbeni zdravniki
 • Repas Rok, diplomirani zdravstvenik 
 • Planinšek Edvin,zdravstveni tehnik 
 • Slakan Primož,zdravstveni tehnik 
 • Potočnik Valerija,zdravstvena tehnica 
 • Harambašič Adnan,zdravstveni tehnik     
 • Plamberger Ana, diplomirana medicinska sestra

  Telefonska številka ambulante NMP Žalec je: 03 7134-300 ali 03 7134-316

  Povezani smo s Centrom za obveščanje in smo prav tako smo dosegljivi preko številke 112.

 

<< Nazaj
 
   
  sporočilo:  
   
   
Posredujte nam svoje želje, pohvale, pripombe in predloge.Več...
© 2006 Zdravstveni dom ŽalecIzvedba: i-Rose, d.o.o.